PRŮVODCE PO PRAZE A PO ČESKU

Prosím, navštivte mé nové internetové stránky, neboť tyto se upravují.

http://storek.guide-prague.cz/

Vycházky po Praze, výlety po České republice.

Ja w Chorwacji

PRZEWODNIK PO PRADZE I PO CZECHACH

Zapraszam Państwa na swoje nowe strony internetowe, bo te stare są w remoncie.

http://storek.guide-prague.cz/

Spacery po Pradze, wycieczki po Czechach.

GUIDE OF PRAGUE AND THE CZECH REPUBLIC

Please, visit my new website because this original one is under reconstruction.

http://storek.guide-prague.cz/

Walks in Prague, trips in the Czech Republic.

Max a já